Ο Γάμος του Γιώργου και της Νίκης στο κέντρο αλάμπρα

Ο Γάμος του Γιώργου και της  Νίκης στο κέντρο Αλάμπρα στη Σπάρτη.