Ο Γάμος του Δημήτρη και της Γιώτας στο κέντρο Αλάμπρα.

Ο Γάμος του Δημήτρη και της Γιώτας στο κέντρο Αλάμπρα στην Σπάρτη