Ο Γαμος του Σταυρου και της Μαριας στο Κεντρο Νερομυλος.