Ένα πάρτυ με πρωταγωνιστή το αγωνιστικό αυτοκίνητο.