Ο Γάμος του Ηλία και της Ευαγγελίας με θέμα την ελιά στο κέντρο Νερόμυλος στη Σπάρτη